Số nhà A11, Khu đô thị Sông Đà 2, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Hà nội - Tel: 0902.260.099
English
Tiếng Việt

Hội nhập toàn cầu có nhiều trở ngại: quan chức của VN

Cập nhật:
Lượt xem:

VietNamNet Bridge - Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết với báo chí rằng Việt Nam sẽ phải đối phó hiệu quả với FTA thế hệ mới vì nó làm sâu sắc thêm sự hội nhập quốc tế.

 

TP.HCM, tái cấu trúc thể chế kinh tế, hội nhập toàn cầu của Việt Nam, nền kinh tế Việt Nam, cầu Vietnamnet, tin tức tiếng Anh về Việt Nam, tin tức Việt Nam, tin tức về Việt Nam, tin tức tiếng Anh, tin tức Vietnamnet, tin mới nhất về Việt Nam, Việt Nam

Đỗ Thắng Hải

Ngay sau khi nhậm chức, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ rút khỏi Hiệp hội Hợp tác xuyên Thái Bình Dương (TPP). Bạn có nghĩ điều này sẽ ảnh hưởng đến hội nhập toàn cầu của Việt Nam?

Việt Nam đã và đang thực hiện chính sách chủ động hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu. Chúng tôi đã đàm phán với TPP với một số mục tiêu chính, bao gồm cải cách thể chế kinh tế; Tiếp cận các nguồn lực bên ngoài cần thiết cho việc tái cấu trúc nền kinh tế và phát triển bền vững; Mở rộng thị trường xuất khẩu thông qua cắt giảm thuế quan, cơ hội gia nhập chuỗi cung ứng, vân vân.

TPP vẫn chưa có hiệu lực, và thực tế này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến các mục tiêu này. Tuy nhiên, mặc dù TPP rất quan trọng, đây chỉ là một khuôn khổ hợp tác đa phương mà chúng tôi muốn tham gia trong quá trình hội nhập kinh tế toàn cầu của đất nước.

Tôi nghĩ liệu chúng ta có TPP hay không, nó sẽ không thay đổi định hướng hội nhập. Nó chắc chắn có thể có những tác động nhất định đối với các kế hoạch ngắn hạn nhưng sẽ không làm thay đổi mục tiêu dài hạn của hội nhập kinh tế toàn cầu.

Đổi mới và tái cấu trúc thể chế kinh tế là nhu cầu cơ bản và cũng là chính sách của Đảng và Nhà nước. Trong cả hai nghị quyết tại Đại hội Đảng gần đây hoặc Chiến lược phát triển bền vững của Việt Nam trong giai đoạn 2011-2020, việc tái cấu trúc thể chế kinh tế là một trong ba bước đột phá mang tính chiến lược.

TPP sẽ chỉ là một chất xúc tác để cải cách, rút ​​ngắn thời gian của quá trình. Ngay cả khi không có TPP, chúng tôi vẫn tích cực xây dựng và hoàn thành cải cách thể chế.

TPP được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi để tiếp cận các nguồn lực và thị trường bên ngoài, đặc biệt ở Mỹ. Nếu không có thỏa thuận, chắc chắn sẽ khó khăn hơn để đạt được mục tiêu đó.

Xuất khẩu và dòng vốn đầu tư nước ngoài của chúng tôi sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng tôi tin rằng chúng tôi sẽ điều chỉnh các kế hoạch trong bối cảnh mới ở cả cấp độ vĩ mô, cho từng ngành và từng doanh nghiệp.

Việc sử dụng có hiệu quả các nguồn lực nội bộ và các nguồn lực khác đã trở thành cần thiết cho sự phát triển bền vững.     

Về quy mô và khả năng hội nhập, TPP là một hiệp định thương mại tự do quan trọng (FTA) nhưng không phải là duy nhất. Ngoài TPP, Việt Nam đã ký 10 FTA khác đã có hiệu lực. Bên cạnh đó, Việt Nam đang đàm phán bốn FTA khác và đã kết thúc đàm phán với một hiệp định thương mại tự do khác. Các FTA bao gồm các đối tác thương mại chủ chốt như ASEAN, EU, Nhật Bản, Nga, Trung Quốc, Hàn Quốc và Úc.

Quan hệ thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã có một thời gian dài được điều chỉnh bởi Hiệp định Thương mại Song phương Việt Nam-Hoa Kỳ (BTA), Hiệp định Khung về Thương mại và Đầu tư (TIFA) và cam kết của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).  

Bạn nghĩ gì về những thách thức chính đối với quá trình hội nhập của đất nước trong thời gian tới mà không có TPP?

Sự tham gia tích cực và tích cực vào nền kinh tế toàn cầu đã giúp Việt Nam đẩy mạnh cải cách kinh tế và thể chế, tăng khả năng cạnh tranh, mở rộng thị trường xuất khẩu, cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ các doanh nghiệp tham gia chuỗi giá trị toàn cầu.

Nhiều sản phẩm của Việt Nam đã có chỗ đứng vững chắc trên thị trường quốc tế và có sức cạnh tranh quốc tế trong đó có hàng may mặc, hàng điện tử và nông sản như gạo, cà phê và tiêu.

Sự vắng mặt hoặc trì hoãn của TPP không có nghĩa là không có không gian cho nền kinh tế và tiến trình hội nhập để tiếp tục.

Khi các cuộc đàm phán diễn ra, TPP đã tạo động lực để cải cách và hoàn thiện thể chế, thu hút đầu tư, ảnh hưởng tích cực đến thị trường lao động, các yếu tố sản xuất và khu vực kinh tế nhà nước, nâng cao năng lực cạnh tranh. Quá trình này sẽ tiếp tục.

Hơn nữa, lợi thế tương đối về mặt chi phí sản xuất, vị trí địa lý, bối cảnh địa chính trị và các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam ký kết hoặc đàm phán với các nền kinh tế lớn như EU, Nhật Bản và Hàn Quốc vẫn sẽ tạo đà phát triển kinh tế quan trọng Thu hút đầu tư nước ngoài.

Các cơ hội để Việt Nam tham gia FTA thế hệ mới và các FTA song phương với từng thành viên của TPP vẫn còn.

Bộ Công thương có kế hoạch thúc đẩy quá trình hội nhập trong thời gian tới như thế nào?

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký và ban hành Nghị quyết về việc thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế sẽ duy trì ổn định chính trị xã hội khi Việt Nam tham gia các FTA mới.

Khi Nghị quyết đang được nghiên cứu, Bộ đề xuất sáu nhóm biện pháp nhằm thúc đẩy hiệu quả của FTA:

- Nâng cao nhận thức của công chúng về hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước và sự tham gia vào FTA, đặc biệt là các FTA thế hệ mới. Điều này bao gồm sự đồng thuận ngày càng tăng trong toàn xã hội, đặc biệt giữa các doanh nghiệp và doanh nhân, về các hiệp định quốc tế, đặc biệt là các cơ hội, thách thức và yêu cầu liên quan đến việc tham gia và thực hiện FTA thế hệ mới thông qua việc phổ biến và chuẩn bị nội dung cho từng ngành, hiệp hội, Cộng đồng rộng lớn;

- Hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao năng lực pháp lý để thực hiện có hiệu quả các cam kết FTA thế hệ mới. Nâng cao nhận thức về pháp luật và năng lực, đặc biệt là luật pháp quốc tế và thương mại quốc tế đối với các cán bộ chủ chốt của các ngành, chính quyền các cấp, các doanh nghiệp, luật sư, quan chức có công việc liên quan đến kiện tụng và những người có công việc trực tiếp hội nhập kinh tế quốc tế;

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo Quốc gia về Hội nhập Kinh tế Quốc tế và các Uỷ ban liên quan. Tăng khả năng cạnh tranh của nền kinh tế, của từng ngành, địa phương và kinh doanh, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước, tiếp tục thực hiện ba đột phá chiến lược; Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế xã hội một cách toàn diện, hiện đại, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển, hội nhập, nâng cao và phát huy uy tín, Trên trường quốc tế để tạo ra môi trường thuận lợi cho phát triển bằng cách tăng tốc và tích cực tăng cường quan hệ với các đối tác; 

Xử lý hiệu quả các vấn đề xã hội đang nổi lên từ việc gia nhập FTA thế hệ mới, điều chỉnh quan hệ xã hội, đặc biệt là quan hệ lao động và các vấn đề khác. Chủ động xây dựng và thực hiện các chính sách để đảm bảo hỗ trợ xã hội cho các nhóm dễ bị tổn thương trong quá trình thực hiện FTA thế hệ mới; 

- Xử lý có hiệu quả các vấn đề môi trường khi thực hiện các cam kết FTA và xem xét tiếp nhận dự án đầu tư nước ngoài, xây dựng, hoàn thiện và thực hiện các quy định về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng và môi trường.

VNS

 • tasco - Đối tác Vải địa kỹ thuật không dệt Nguyên Đức
 • cienco4 - Đối tác Vải địa kỹ thuật không dệt Nguyên Đức
 • vp.invest - Đối tác Vải địa kỹ thuật không dệt Nguyên Đức
 • licogi16 - Đối tác Vải địa kỹ thuật không dệt Nguyên Đức
 • coma - Đối tác Vải địa kỹ thuật không dệt Nguyên Đức
 • sông hồng - Đối tác Vải địa kỹ thuật không dệt Nguyên Đức
 • cienco1 - Đối tác Vải địa kỹ thuật không dệt Nguyên Đức
 • bidv - Đối tác Vải địa kỹ thuật không dệt Nguyên Đức
 • Viettel - Đối tác Vải địa kỹ thuật không dệt Nguyên Đức
 • Binh Đoàn 11 - Đối tác Vải địa kỹ thuật không dệt Nguyên Đức
 • Nam cường - Đối tác Vải địa kỹ thuật không dệt Nguyên Đức
 • EIG - Đối tác Vải địa kỹ thuật không dệt Nguyên Đức
 • petrovietnam - Đối tác Vải địa kỹ thuật không dệt Nguyên Đức
 • vimeco - Đối tác Vải địa kỹ thuật không dệt Nguyên Đức
 • vinaconex - Đối tác Vải địa kỹ thuật không dệt Nguyên Đức
Giới thiệu về vải địa nguyên đức
Vải địa kỹ thuật không dệt PH do Công ty CP Thương mại và Đầu tư Nguyên Đức sản xuất có chất lượng ổn định, đạt tiêu chuẩn quốc tế, phù hợp với các thiết kế kỹ thuật khắt khe nhất. Vải địa kỹ thuật không dệt PH đã và đang được nhiều chủ đầu tư, nhà thầu lựa chọn để thi công vào các dự án đường cao tốc, dự án kè đê, khu công nghiệp...
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Số nhà A11, Khu đô thị Sông Đà 2, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Hà Nội.
Tel:  0902.260.099
Fax: 02473.024.886
Email: nguyenduc.vaidia@gmail.com
Website: www.vaidianguyenduc.com
DMCA.com Protection Status
Đang online:
28
Tổng số truy cập:
474.252
BẢN ĐỒ GOOGLE MAP
Bản quyền thuộc về vải địa Nguyên Đức
Thiết kế website - xây dựng website bởi Tất Thành